Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito"


TRENERZY


Dyrektor Zarządzający Pracowni Usług Edukacyjnych "Cogito"

Dr Artur Doliński  adolinski@cogitoinfo.pl

       Doktor nauk humanistycznych. W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej, kieruje studiami podyplomowymi Resocjalizacja oraz Akademia Trenera Grupowego. Twórca koncepcji Zarządzania Relacyjnego. Jedna z najwyższych ocen kompetencji trenerskich na rynku szkoleniowym. Twórca koncepcji liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, która nie radzi sobie z tradycyjnym systemem edukacji (lub system nie radzi sobie ze specyficznymi wymaganiami tej młodzieży). Prowadzi treningi i szkolenia biznesowe.
       Prywatnie pasjonat gór, jazzu i psychologii relacji. Na co dzień zmaga się z zaborczością świata zawodowego.

TRENERZY-KONSULTANCI

Dr Jerzy Herberger
  jherberger@cogitoinfo.pl

        Psycholog. Zainteresowania badawcze i praktyczne to systemowa terapia rodzin, terapia uzależnień i zaburzeń osobowości. Prowadził warsztaty i treningi optymalizacyjne dla kadr KGHM, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, a także środowisk pedagogicznych. Autor 37 publikacji naukowych i popularno-naukowych.
       Autor programu profilaktycznego "Mówię Nie". Konsultant Krajowego Biura ds. Narkomani. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Dr Ernest Magda
  emagda@cogitoinfo.pl

        Poza pracą naukową legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zarówno w sektorze bezpieczeństwa publicznego jak i w organizacji szkolnictwa niepublicznego dla służb ochrony i kadr detektywistycznych. Jako wieloletni oficer służby kryminalnej i po uzyskaniu certyfikatu auditora wewnętrznego nadanego przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego, brał udział we wdrażaniu systemu zarządzania jakością w dolnośląskich jednostkach Policji. Dzięki doświadczeniu i sprawności organizacyjnej, przez szereg lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Do praktyki zawodowej wdrażał innowacje organizacyjne za sprawą pogłębionych studiów menedżerskich ukończonych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
       Posiada także uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie: egzaminu zawodowego - technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Dr Elżbieta Lipowicz
  elipowicz@cogitoinfo.pl

        Pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje zainteresowania koncentruje wokół problematyki mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów. Mediatorka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie różnych typów mediacji w tym również mediacji rodzinnych.
       Kieruje Stowarzyszeniem Mediatorów "Batna" w Zielonej Górze. Autorka i realizatorka wielu programów na rzecz popularyzacji idei mediacji w województwie lubuskim.
Dr Elżbieta Turska
  eturska@cogitoinfo.pl

        Pracownik naukowy i dydaktyczny Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka Szkoły Kontaktów Interpersonalnych oraz Studium Psychoterapii i Treningu Grupowego. W działalności praktycznej koncentruje się na: rozwijaniu umiejętności interpersonalnych (praca z grupami młodzieży i dorosłych), rozwijaniu kompetencji metodycznych w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy z rodziną oraz na indywidualnej pracy terapeutycznej.
       Obszarem jej zainteresowań naukowych jest analiza czynników kształtujących tożsamość młodych ludzi oraz problematyka funkcjonowania współczesnych rodzin.
Dr Joanna Dec
  jdec@cogitoinfo.pl

        Doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia pedagog terapeutyczny. Od 2010 roku adiunkt w Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada dyplom Podyplomowego Studium Wychowania Seksualnego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikat edukatora w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS, certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej wystawiony przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny oraz certyfikat trenera edukatorów seksualnych wystawiony przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny.
       Przez lata zasiadała w zarządach wielu ogólnopolskich organizacji pozarządowych, m.in. Towarzystwa Rozwoju Rodziny i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych TADA. Od 2011 roku przewodnicząca Zarządu Głównego rejonu europejskiego Międzynarodowej Federacji na Rzecz Planowania Rodziny (IPPF). Od 1999 r. streetworkerka w środowisku osób marginalizowanych (prostytuujących się, dzieci ulicy, osób przyjmujących narkotyki). Od 2006 kierowniczka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie poradnictwa HIV/AIDS przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze.
       Od wielu lat realizatorka i pomysłodawczyni lokalnych i ogólnopolskich projektów dotyczących edukacji seksualnej, profilaktyki HIV/AIDS/STI, streetworkingu, pracy z młodzieżą, osobami marginalizowanymi, ofiarami przemocy.
Mgr Maciej Koprowicz
  mkoprowicz@cogitoinfo.pl

        Ekonomista, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży contact center (usługi call center i back office) i e-commerce. Wiedzę zdobywał w dwóch największych w Polsce firmach związanych z obsługą Klienta - Arvato Services Sp. z o.o. i Contact Center Sp. z o.o. Implementował projekty contact center dla firm Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., oraz Tesco Polska Sp. z o.o. Kierował/ koordynował projektami m.in. dla firm P4 Sp. z o.o., Vision Express Sp. z o.o., czy Lotos S.A. Zainteresowany tematyką zarządzania projektami - w trakcie ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomincznym w Poznaniu.
       Członek International Project Management Association. Manager z doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi, projektami, procesami oraz relacjami z Klientami biznesowymi.
Mgr Marcin Tur
  mtur@cogitoinfo.pl

        Handlowiec, specjalista ds. edukacji medialnej i informatycznej, ukończył studia podyplomowe w ramach Szkoły Trenera Biznesu, a także liczne szkolenia kompetencji trenerskich w zakresie m.in. Trudne sytuacje w sprzedaży, Skuteczne metody sprzedaży, Podstawy negocjacji w biznesie, Rekrutacja i selekcja pracowników.
       Od 2005 roku związany zawodowo z firmami handlowymi o zasięgu ogólnopolskim. Prywatnie zgłębia tajniki grafiki komputerowej, sztuk walki oraz survivalu
Mgr Marek Szczesny
  mszczesny@cogitoinfo.pl

        Założyciel Ośrodka Terapii Integralnej w Zielonej Górze w ramach którego, prowadzi grupy terapeutyczne, treningi rozwoju osobistego i szkoleniowe. W 2003 roku ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. W 2006 roku ukończył Szkołę Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończył szkolenie systemowych ustawień dla organizacji. Wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim.
       W latach 1990 - 2003 aktor i dziennikarz związany z teatrami w Opolu, Łodzi i Zielonej Górze, a także rozgłośniami radiowymi: Polski Radio Program 1, Program 3, Rozgłośnia Regionalna Radia Zachód w Zielonej Górze.

TRENERZY

Bogdan Doliński
  bdolinski@cogitoinfo.pl

        Nauczyciel, muzyk, ekspert ds. organizacji wypoczynku, harcmistrz, instruktor ZHP. Od 1974 roku organizował jedne z największych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kierował międzynarodowymi zgrupowaniami obozów, na których przebywała młodzież z Polski, Niemiec, Czech, Kanady, Słowacji i Rosji.
       Doświadczenie i wiedza pozwalały wprowadzać na obozy innowacyjne rozwiązania wychowawcze i metodyczne, a dbałość o kwestie bezpieczeństwa dała efekt w postaci placówek wypoczynku na których nie doszło do żadnego poważnego wypadku.
Mgr Tomasz Bojanowski
  tbojanowski@cogitoinfo.pl

        Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Żarach, terapeuta w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze
 
 
 
Dr Jan Kubica
  jkubica@cogitoinfo.pl

     Specjalista w zakresie programowania, grafiki komputerowej i technik multimedialnych, nauczyciel akademicki, pianista, kompozytor. Laureat srebrnej statuetki prestiżowego konkursu "Effie Awards 2012" w kategorii "media". Właściciel Digit-Art, firmy działającyej od kilkunastu lat na rynku reklamy telewizyjnej, webmasteringu oraz systemów informatycznych.
  Autor wielu rozwiązań w zakresie multimedialnych systemów komuinikacyjnych działających w czasie rzeczywistym.

Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito", (c)2012
Strony optymalizowane do rozdzielczości 800x600 i przeglądarki Internet Explorer 4.0 lub wyższej.