HISTORIA


Pracownia usług edukacyjnych "COGITO"

      Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito" powstała w 1996 roku jako nowoczesna alternatywa szkoleniowa dla istniejących instytucji oświatowych. W pierwszych latach działalności Pracowni koncentrowaliśmy się na ofercie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i studentów z zakresu działań wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz repertuarowych form metodycznych. Prowadziliśmy głównie szkoleniowe rady pedagogiczne oraz spotkania z rodzicami. W tym samym roku uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu organizacji wypoczynku i wycieczek. Od 2000 roku zaczęliśmy prowadzić szkolenia dla instytucji sektora pomocy społecznej.
      W kolejnych latach trenerzy naszej Pracowni budowali swój profesjonalny warsztat realizując projekty szkoleniowe prowadzone przez różne firmy. Dzięki temu zdobywaliśmy doświadczenia w szkoleniach biznesowych.
      Trenerzy nasi szkolili m.in. dla takich firm jak: TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND, PHILIPS LIGHTING POLAND, PHILIPS EUROPEAN SERVICE CENTER, JABIL Circuid Poland, BOC GAZY, Campus, Sodexho, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Roto Frank, Conex.
      Od 2006 roku, już w ramach Pracowni, prowadziliśmy szkolenia między innymi dla: Państwowej Straży Pożarnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp., Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp., Caritas - Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, PH Omega, Firmy HURTOWNIK.COM, Klubu Snookerowego HotsShots, Firmy Bartex, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
      W 2011 roku realizowaliśmy projekt szkoleniowy dla Firmy TAURON Obsługa Klienta, który kontynuujemy w roku 2012.

      Obecnie Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito", w wyniku doświadczeń szkoleniowych i profesjonalizacji trenerów specjalizuje się w kilku obszarach szkoleń podzielonych na osobne Pracownie. Od 2012 roku wprowadziliśmy model kierowania Pracownią w PARTNERSTWIE. Partnerem Zarządzającym w Pracowni Usług Edukacyjnych "Cogito" jest dr Andrzej Zygadło.

Od 2012 roku działamy w następującej strukturze Pracowni:


Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito", (c)2012
Strony optymalizowane do rozdzielczości 800x600 i przeglądarki Internet Explorer 4.0 lub wyższej.