COGITO-EDUKACJA


Pracownia Szkoleń dla Oświaty


Nasza oferta szkoleń dla oświaty obejmuje autorskie projekty z następujących zakresów:
 • Relacyjne zarządzanie placówką oświatową

 • Kursy kompetencyjne

 • Coaching dla wychowawców, pedagogów i dyrektorówRelacyjne zarządzanie placówką oświatową
     Współczesna, nowoczesna szkoła potrzebuje dyrektora, który potrafi doskonale zarządzać ludźmi. Zarządzać w stylu adekwatnym do współczesnych wymagań wobec szkoły i nauczycieli, jak również adekwatnych do ich oczekiwań. Specyfika placówki oświatowej nakreśla silnie relacyjny styl kierowania. Nad rozwojem kompetencji w kreowaniu własnego stylu relacyjnego chcielibyśmy popracować z Państwem i dlatego przedkładamy poniższą ofertę szkoleniową.

W ramach szkolenia proponujemy następujące treści i moduły:

 • Sztuka pozamaterialnego motywowania pracownika w praktyce
 • Modele delegowania zadań
 • Trzy modele korygowania zachowań
 • Sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia zebrań
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Inteligencja emocjonalna w kierowaniu ludźmi
 • Efektywne, zespołowe rozwiązywanie problemów
 •       

  Proponujemy następujące formy organizacji szkolenia:
  1. KOMPLEKSOWE, WYJAZDOWE SZKOLENIE - organizacja szkolenia w atrakcyjnym miejscu, z programem rekreacyjnym oraz pełnomodułowym szkoleniem z uwzględnieniem czasu na blok zajęć realizowanych przez organ prowadzący placówkę. W ramach tej formy przewidziane są materiały szkoleniowe, certyfikaty, zakwaterowanie i wyżywienie oraz program rekreacyjny. Organem zlecającym szkolenie może być organ prowadzący placówki oświatowe.

  2. REALIZACJA WYBRANYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH - przeprowadzenie wybranych zajęć w formie warsztatów, treningów lub wykładów, podczas prowadzonych narad kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. W ramach tej formy przewidziane są materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu.


  Kursy kompetencyjne
       Zapewne często zastanawiacie się Państwo, w jaki sposób zwiększyć skuteczność swoich działań, macie dość już teoretyzowania na temat zjawisk, problemów wychowawczych i edukacyjnych, szukacie konkretnych rozwiązań, swoistych "instrukcji" nakreślających procedury, modele działań? Taki właśnie rodzaj wiedzy i umiejętności chcemy zaproponować Wam w ramach prowadzonych przez nas szkoleń i treningów!

  W ramach prowadzonych w Twojej placówce szkoleń, zawartych w różnych modułach merytorycznych i różnych wariantach organizacyjnych, proponujemy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak budować swój autorytet i jakie narzędzia wykorzystywać w tym celu?
 • Jak korygować nieadekwatne i nieakceptowane zachowania ucznia?
 • Jak motywować do aktywności?
 • Jak radzić sobie z agresją werbalną uczniów?
 • Jak radzić sobie z presją jednostki, grupy, rodziców czy nauczycieli?
 • Jak projektować i delegować zadania?
 • Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?
 • Jak prowadzić wczesną diagnozę rodzących się zaburzeń osobowości?
 • Jak rozmawiać na temat uzależnień i jak prowadzić profilaktykę w tym zakresie?
 • Jak radzić sobie i wykorzystywać takie naturalne role uczniów, jak lider grupowy, dyskutant,
        malkontent, uzurpator lidera, milczek?
 • Jak wykorzystać dynamikę procesów grupowych w osiąganiu efektu wychowawczego?
 • W jaki sposób stawiać granice w relacjach z uczniem?

 • Jeżeli macie Państwo swoje propozycje - dajcie nam znać. Jesteśmy w stanie stworzyć szkolenie na miarę Państwa potrzeb i oczekiwań...

        
   


  Coaching dla wychowawców, pedagogów i dyrektorów
       Pewnie wiele razy było tak, że szukaliście Państwo wśród innych nauczycieli pomocy, w rozwiązaniu codziennych, złozonych sytuacji wychowawczych. Czasami jednak, trudno jest uzyskać pomóc, gdyż wszyscy tkwicie Państwo w tej samej przestrzeni relacyjnej. Potrzebna jest zatem pomoc specjalisty z zewnątrz, który odpowiednio pokieruje rozwojem Państwa umiejętności oraz kompetencji w procesie coachingowym. Istotnym elementem tego procesu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a pedagogiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

  Jest to absolutna nowość w szkoleniach adresowanych do kadry pedagogicznej!

       Dla kogo jest coaching? Dla dyrektorów szkół, którzy chcą doskonali swój warsztat nowoczesnego kierowania ludźmi. Dla pedagogów, którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, chcą poprawić swoją skuteczność i udoskonalić swój warsztat pracy. Dla wychowawców, którzy odczuwają dyskomfort i czasem bezradność w prowadzeniu klasy i chcą nauczyć się jak radzić sobie z dynamiką grupy.

  Życzliwe spojrzenie coacha na problem, styl pracy, dobór metod może przyczynić się do rozwiązania problemu, zwiększenia efektywności Państwa pracy, zmniejszenia ryzyka demotywacji i wypalenia zawodowego.

  Jak jest prowadzony coaching? Proces coachingowy prowadzony jest w kilku etapach:


 • Rozmowa w celu zdefiniowania problemu, sformułowania potrzeb,
       ustalenia kontraktu.
 • Udział coacha w codziennych czynnościach zawodowych - diagnoza
       w działaniu.
 • Ustalenie kierunków zmiany, korekcji oraz celów rozwojowych.
 • Współuczestniczenie coacha we wprowadzaniu zmiany.
 • Ewaluacja efektów i przygotowanie do samodzielnych działań w obszarze
 •         Pracownia Usług Edukacyjnych "Cogito", (c)2012
  Strony optymalizowane do rozdzielczości 800x600 i przeglądarki Internet Explorer 4.0 lub wyższej.